ZWAAIMAAR.NL

        

 

 

  

Home

 

Reacties

twitterbutton.nl

 

De foto's op deze site zijn verkleind naar circa 200 kb. Soms ogen ze daardoor wat onscherp.
De kwaliteit van de foto's die u koopt zijn van een veel betere kwaliteit, namelijk > 5mb, en zijn veel scherper dan ze op de site worden getoond.

Voor een mooie vergroting of poster kunt u de foto uploaden via onderstaande link

 Langs de vecht
Bestellen
Contact

© Alle rechten voorbehouden
Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotocopieŽn, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze website, Willem van Vliet (elmiko)

 Evenementen

Home

Een foto is een herinnering, een stukje vastleggen van de tijd. Ik maak fotoīs van mensen in een goede sfeer. Een stukje vriendelijkheid en een moment van goede herinnering. 
Zwaaiende mensen stralen vriendelijkheid uit.

Vandaar de naam van deze site.  
Zwaaimaar.nl. 

Je kan mij vinden langs de Vecht, maar ook
desgevraagd op evenementen, of zomaar op
straat. 

Ik wens u veel kijk- en zwaaiplezier toe.

Vriendelijke groet en een zwaai.

Willem