Home

ZWAAIMAAR.NL


Home

Een foto is een herinnering, een stukje vastleggen van de tijd. Ik maak foto's van mensen in een  positieve sfeer. Een moment van vriendelijkheid en een ogenblik van goede leuke herinneringen.

Zwaaiende mensen stralen vriendelijkheid uit.


Vandaar de naam van deze site;


ZWAAIMAAR.NL


U kunt mij vinden langs de Vecht, maar ook zomaar ergens op straat, of desgevraagd op evenementen.


Ik wens u veel kijk- en zwaaiplezier toe.


Vriendelijke groet en een zwaai


Willem


Contact info@zwaaimaar.nl

© Alle rechten voorbehouden

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotocopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze website, Willem van Vliet